Jesteś tutaj: home » » Usługi » Pozostałe - usługi

Pozostałe usługi

Przygotowywanie wniosków o zwrot VAT-u za materiały budowlane dla osób fizycznych

Pełna i kompleksowa obsługa związana z odzyskaniem nadpłaconego podatku VAT za materiały budowlane. W ramach usługi oferujemy:

 • wstępną weryfikację otrzymanych faktur pod kątem formalnym,
 • selekcję faktur zawierających pozycje uprawniające do zwrotu VAT,
 • uzupełnienie odliczanych materiałów o indeksy PKWiU,
 • konsultacje z hurtowniami i sklepami w celu precyzyjnego określenia danego materiału budowlanego,
 • wyliczenie kwoty zwrotu VAT zgodnie z wytycznymi Ustawy,
 • sporządzenie wniosku VZM wraz z załącznikami,
 • konsultacje i doradztwo w kontaktach z Urzędami Skarbowymi.

Obsługa kontaktów z urzędami

 • reprezentacja klienta przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami państwowymi w zakresie bieżącej działalności, a także podczas kontroli podatkowych,
 • podpisywanie pism, deklaracji, oświadczeń i innych dokumentów kierowanych do urzędów.

Sprawozdawczość

Pełna obsługa w zakresie przygotowywania i przekazywania informacji księgowych, kadrowych, płacowych i organizacyjnych w ramach:
 • deklaracji do GUS,
 • raportów do NBP,
 • raportów Intrastat do Urzędu Celnego,
 • sprawozdań do PFRON,
 • sprawozdań do banków, instytucji kredytowych, leasingowych oraz ubezpieczeniowych.

Nadzór księgowy

To usługa zastępująca pracę Głównego Księgowego, co oznacza znaczne zmniejszenie kosztów funkcjonowania firmy oraz ograniczenie odpowiedzialności zarządu lub pracowników za popełnione błędy księgowe i podatkowe.
W ramach tej usługi oferujemy:
 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • sprawdzenie poprawności zaksięgowania dokumentów do ksiąg rachunkowych,
 • sprawdzenie prawidłowości sporządzenie deklaracji podatkowych (PIT, VAT, CIT),
 • sprawdzenie poprawności naliczenia płac i sporządzonych deklaracji i raportów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • sprawdzenie poprawności sporządzenia sprawozdań finansowych.

Konsultacje i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Świadczymy profesjonalne usługi konsultingowe dla Przedsiębiorstw. Dzięki współpracy ze specjalistami z dziedziny finansów, prawa, zarządzania i marketingu zapewniamy kompleksowe doradztwo rachunkowo-finansowe i gospodarcze.
 
 
Powrót
 
 
 
 
"Wzrost konkurencyjności 2W Konsulting poprzez rozszerzenie oferty o usługi świadczone on-line" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw
 
 

2W Konsulting - biuro rachunkowe, ul. Zana 11A lok. V, 20-601 Lublin
tel: 81 444 63 93, e-mail: biuro@2wkonsulting.pl,

Projekt i wykonanie Sulimo